Kontrollert gjenoppbygging av beinstrukturen

I tilfelle beinkrymping er det mulig å rekonstruere og gjenoppbygge benstrukturen. Dersom krympingen er betydelig, kan benet erstattes med en passende benerstatning eller osteogenisk materiale under klaffeprosedyren.

De mest vanlige preparatene som anvendes i forbindelse med benrekonstruksjon omfatter:

gjenoppbygging-av-beinstrukturenEMDOGEIN – Straumann® er et osteogenisk materiale som understøtter den naturlige regenereringen av benvev. Effektiviteten har blitt vitenskapelig bevist. Dette materialet støtter den forutsatte regenereringen av det myke og harde vevet i det periodontiske området. Etter at Straumann® Emdogein-stoffet er påført på den rensede og modifiserte overflaten av roten, begynner regenereringsprosessen. Den replikerer den biologiske prosessen ved tannutviklingen på samme måte som den som skjer i løpet av den embryoniske fasen. Dette gjør det mulig for pasienten å få tilbake vevet som omgir tannen, og som holder den på plass.

CERABONE – er et preparat for erstatning av ben. På grunn av preparatets pålitelighet og forutsigbarheten og effektiviteten av behandlingen, kan det behandles som en meget anvendelig, volumstabilt (benerstatningsmaterialer blir ofte delvis utsatt for resorpsjon – krymping) og 100% sikker beinerstatningssubstans. Det utvinnes fra mineralfasen av okseben, som er svært likt menneskelig ben på grunn av egenskaper som overflate, porøsitet og kjemisk sammensetning. Den unike produksjonsprosessen for dette materialet, hvor det benyttes høytemperaturbehandling som fjerner ethvert organisk materiale som prioner og proteiner, gjør at er det mulig å bli kvitt alle mulige immunologiske reaksjoner. Produktet er trygt å bruke i forhold til kugalskap, noe som har blitt bekreftet av det tyske helsedepartementet.

EZ-CURE – er det siste elementet i behandlingen for en styrt regenerering av ben. Ez-Cure spiller rollen som en membran som opprettholder posisjonen til benerstatningsmaterialet i området hvor det er benyttet, i mer enn 12 uker. Dette gjør det mulig å regenerere benvevet ordentlig. Denne membranen er bio-kompatibel og trygg å bruke på mennesker. Den består av grundig rensede kollagenfibre som kommer fra grisehud. EZ-CURE blir produsert i en standardisert og nøye kontrollert prosess.