Dental Art har garanti på alle tannhelsetjenester vi utfører. Garantien vil være gyldig om disse vilkårne blir oppfylt: oppfølgningstime minst en gang hver 6. måned eller individuelt planlagt profesjonell rengjøring av tennene for å fjerne stein og sediment i henhold til avtaltt tidsplan.

FYLLINGER VED HJELP AV KOMPOSITT LYS

 • Garanti: 1 år
 • Ved manglende tenner: 6 måneder
 • Ved tanngnissing  – 6 måneder

KRONE – ROT INLAY

 • Garanti: 1 år
 • Ved manglende tenner: 6 måneder
 • Ved tanngnissing- avhenger av tennenes tilstand

SKALLFASETTER

 • Garanti; 2 år
 • Ved manglende tenner: 6 måneder
 • Om Pasienten tar hånd om de manglende tennene innen seks måneder etter prosedyren kan vi tilby 5 års garanti
 • Ved tanngnissing- avhenger av tennenes tilstand

AVTAGBARE PROTESER

 • Garanti: 2 år
 • Ved manglende tenner: 3-6 måneder
 • Om Pasienten tar hånd om de manglende tennene kan tannlegen forlenge garantien
 • Ved tanngnissing- avhenger av tennenes tilstand

IMPLANTATER

 • Garanti: 10 år
 • Ved manglende tenner: 6 måneder
 • Ved tanngnissing- avhenger av tennenes tilstand

IKKE DEKKET AV GARANTI:

 • Midlertidige løsninger, f.eks kroner, proteser
 • Arbeid som pasienten ble informert om at har begrenset garanti, eller ingen garanti, og som ble gjort på direkte anmodning fra pasienten
 • Hvis det  umiddelbart etter fylling av hulrommet i tannen, viser seg at det er nødvendig å gjennomføre rotfylling, så utføres fylling under garanti, men pasienten bærer kostnadene av rotfylling.

SKADER FORÅRSAKET AV FØLGENDE, DEKKES IKKE AV GArANTI:

 • Manglende munnhygiene
 • Unnlatelse av å etterkomme legens instruksjoner om håndtering av restaureringer
 • Unnlatelse av å overholde de anbefalte oppfølgingsbesøk
 • Ulykkes / mekaniske skader
 • Naturlig bentap og periodontale endringer
 • Eksisterende tilstand som har en ugunstig virkning på tygging ( For eksempel: diabetes, osteoporose, epilepsi, etterbehandling av kjemoterapi og radioterapi)
 • Justeringer utført utenfor av andre enn Dental Art
 • Brudd i kroner mellom tannlegebesøk i behandling

Ved feil eller problemer som følge av tannbehandling er det nødvendig umiddelbart å personlig rapportere til legen din i løpet av en periode som ikke er lengre enn 2 uker fra tidspunktet feilen oppstod.